Opname dagziekenhuis

Een opname in het dagziekenhuis

Vele orthopedische ingrepen kunnen gebeuren via een opname op het dagziekenhuis.

Op het opnameformulier dat u krijgt op de raadpleging staat een uur van opname. De dag voor de ingreep kan het zijn dat u door de secretaresse van het dagziekenhuis opgebeld worden om het definitieve uur van opname mee te delen.

Dit om de wachttijd zo klein mogelijk te maken. Het plannen van ingrepen is echter aan héél veel niet te voorspellen invloeden onderhevig, sterilisatie van materiaal, ingrepen die uitlopen, urgenties, etc..
Daardoor is het zeer moeilijk een exact tijdstip van de ingreep te geven, hou daarmee rekening. Een ingreep blijft een "speciale gebeurtenis", plan dan ook geen andere zaken op de dag van de ingreep, concentreer u volledig op uw ingreep en herstel. Het uur waarop uw ingreep plaatsvindt, heeft geen enkele invloed op het uiteindelijke resultaat, zoals steeds wordt gestreefd naar een optimale afwerking en een zo goed mogelijk resultaat.

Indien u een ingreep wil annuleren is het aan te raden zo snel mogelijk het secretariaat orthopedie hierover te contacteren (059 41 42 60). Op deze manier kan iemand anders geholpen worden die op de wachtlijst staat.

Voor de ingreep

Na de consultatie bij de arts kan u langsgaan langs de preoperatieve consultatie aan de ingang van het ziekenhuis (route 7). Hier zal een medewerker/verpleegkundige met u alle formaliteiten overlopen en uitleg geven over de verdoving, alsook over de eventuele preoperatieve onderzoeken.

Welke onderzoeken er moeten gebeuren is sterk afhankelijk van het soort ingreep dat u moet ondergaan.
De onderzoeken zoals een bloedname en cardiogram (EKG) kunnen gebeuren via de huisarts of in het ziekenhuis.
Bepaalde medicatie, zoals bloedverdunners, dienen tijdig gestopt te worden. Dit wordt op voorhand besproken tijdens de consultatie.

Indien u langsgeweest bent op de preoperatieve consultatie, mag u de dag van de ingreep rechtstreeks naar het dagziekenhuis gaan en hoeft u niet meer langs de dienst inschrijvingen te gaan.  

Gebruik geen make-up of nagellak. Voor een ingreep onder algemene verdoving dienen contactlenzen, juwelen en piercings verwijderd te worden. Bij een ingreep aan de hand of voet is het aan te raden deze op voorhand goed te wassen en nagels te schrobben.

Voor meer info verwijzen we naar de site van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De opname zelf

Indien u op voorhand langs de preoperatieve consultatie geweest bent, mag u de dag van de opname rechtstreeks naar het dagziekenhuis gaan (blok 2, 2e verdiep, route 225). In het andere geval schrijft u zich in op het gelijkvloers van het ziekenhuis (inschrijfbalie dagziekenhuis). Nadien wordt u begeleid naar het dagziekenhuis.

WAT DIENT U MEE TE BRENGEN ?

  1. uw preoperatieve onderzoeken indien deze niet in het ziekenhuis gebeurd zijn.
  2. uw verzekeringspapieren, zowel van de hospitalisatie verzekering of eventueel van de arbeidsongevallenverzekering.
  3. uw identiteitskaart
  4. bij ingrepen aan de onderste ledematen moet u ook een paar krukken voorzien.

MAG IK MIJN MEDICATIE NOG INNEMEN ?
Tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld is moet u voor de ingreep NUCHTER zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de ingreep niets meer mag eten of drinken. Voor een ingreep in de namiddag mag u een licht ontbijt nemen en daarna nuchter blijven.
Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de medicatie tegen te hoge bloeddruk of medicatie voor schildklier afwijkingen : deze medicatie mag u met een klein (!) beetje water innemen. Bloedverdunners moeten minimum vijf dagen op voorhand al gestopt zijn. Indien u dat vergeten bent contacteer dan steeds uw arts !

WELKE VERDOVING ZAL IK KRIJGEN ?
Of de ingreep gebeurt onder lokale of algemene verdoving, hangt in de eerste plaats af van het soort ingreep. Soms is er de keuze en mag u dit zelf met de anesthesist overleggen en bespreken. Het maakt echter niets uit voor het uiteindelijke ontslag of u een volledige of plaatselijke verdoving hebt gekregen !

WAT GEBEURT ER NA DE OPERATIE ?
Na de operatie wordt u naar de ontwaakzaal gebracht, waar de bloeddruk, ademhaling en polsslag door de anesthesisten en verpleegkundigen nog even gevolgd wordt en eventueel bijkomende medicatie wordt gegeven voor de pijn. Vervolgens wordt u naar uw kamer op het daghospitaal gebracht.

WANNEER MAG IK NAAR HUIS ?
De chirurg komt langs op de kamer voor uw ontslag uit het ziekenhuis. Ondertussen worden alle formaliteiten geregeld : een voorschrift voor de pijnmedicatie, verbanden en eventuele thuisverpleging, uw afspraak op de polykliniek, etc… De chirurg geeft u alle richtlijnen en legt uit wat er is gebeurd bij de ingreep. Zo vlug mogelijk na de ingreep (in principe binnen de 24u) wordt uw huisarts via een brief of e-mail op de hoogte gesteld van wat er tijdens de opname gebeurd is.

MAG IK ZELF NAAR HUIS RIJDEN ?
Het is om medische en om legale redenen niet aangewezen dat u zelf naar huis rijdt, zeker niet met een gipsverband ! Zorg dus op voorhand voor vervoer naar het ziekenhuis en weer naar huis!

WAT MOET IK DOEN BIJ POSTOPERATIEVE PROBLEMEN ?
Indien er postoperatief verwikkelingen zouden opduiken, aarzel dan niet om uw huisarts te contacteren of het ziekenhuis.
Dit kan op de volgende nummers :

  • Consultatie orthopedie : 059 41 42 60
  • Spoedopname : 059 41 40 80

Contacteer ons

Dienst Orthopedie AZ Damiaan VZW

  • Gouwelozestraat 100
  • 8400 - Oostende
  • 059 41 42 60

Over ons

In onze dienst werken wij met 6 orthopedisch chirurgen. Om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden in alle orthopedische en traumatologische deeldomeinen, heeft elke chirurg zijn eigen subspecialisatie.

171819202129