disclaimer

Wettelijke bepalingen

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van Orthopedie-AZDamiaan Het gebruik van deze website  betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Privacy

Orthopedie-AZDamiaan dankt u voor de belangstelling die u toont in zijn website. Aan het samenstellen van deze website werd de uiterste zorg besteed. Evenwel kan voor de aanwezigheid van eventuele (type)-fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden. De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuivere informatieve waarde. De aangeboden informatie werd o.a. samengesteld door derden. De auteurs van deze webstek kunnen dus niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze informatie. Orthopedie-AZDamiaan streeft ernaar de informatie zoveel mogelijk up to date te houden. Hij geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Aanbiedingen

Als U via de verschillende pagina’s van de website de mogelijkheid wordt geboden om een overeenkomst af te sluiten, dan vormt de verzending van uw gegevens een voorstel, waardoor noch Uzelf noch Orthopedie-AZDamiaangebonden is. De dienst- en productinformatie die u via deze website verstrekt, wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u toelaat overeenkomsten volgens de regels van het Belgisch recht af te sluiten.

Copyright - Auteursrechten

Alle eigen teksten, foto's, tekeningen en grafieken van onze webstek kunnen integraal overgenomen worden op een andere website of papieren publicatie. We weten dit evenwel graag, stuur ons gewoon een mailtje. Je kan ze ook afdrukken voor privégebruik. Op teksten, foto's en tekeningen waarop eventueel auteursrecht geldt, dient hun gebruik enkel geïnterpreteerd te worden in het kader van de informatieverstrekking tot het brede publiek. Betrokkenen en/of instanties die zich in hun rechten zouden geschaad weten, kunnen ons dit bij eenvoudig schrijven of via e-mail laten weten.

Privacy - Persoonlijke levenssfeer

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle persoonsgegevens die je ons bezorgt niet verder verspreid. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van direct marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden geschrapt. Je kan op eenvoudig verzoek jouw gegevens inkijken en, indien je het wenst, deze corrigeren.

Links naar websites van derden

Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en puur informatief aangeboden. Orthopedie-AZDamiaan voert geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Orthopedie-AZDamiaan de inhoud van deze sites goedkeurt en impliceert geen enkele samenwerking tussen Orthopedie-AZDamiaan en de uitbaters van deze sites. De gebruiker dient bovendien de nodige voorzorgen te nemen teneinde er voor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door hem worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken.

Contacteer ons

Dienst Orthopedie AZ Damiaan VZW

  • Gouwelozestraat 100
  • 8400 - Oostende
  • 059 41 42 60

Over ons

In onze dienst werken wij met 6 orthopedisch chirurgen. Om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden in alle orthopedische en traumatologische deeldomeinen, heeft elke chirurg zijn eigen subspecialisatie.

171819202129